Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M12 inox 304

Mã sản phẩm: 0005121

Vật liệu: .

Tài liệu kỹ thuật: đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác

Xuất xứ: .

Mô tả:

Mua hàng từ 1 con

Giá: 36.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Số lượng:

Bán tối thiểu 1 sp

Thành tiền : đ
1 :36.000 đ
1 :36.000 đ

Liên hệ

Hotline: 098.471.9683

Zalo: 098.471.9683

Facebook:

Mua Bu lông liên quan

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M10 inox 304

Giá bán : 27.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M8 inox 304

Giá bán : 48.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M6 inox 304

Giá bán : 39.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M5 inox 304

Giá bán : 51.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M4 inox 304

Giá bán : 30.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M10 inox304

Giá bán : 51.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M8 inox 304

Giá bán : 42.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M6 inox304

Giá bán : 48.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M5 inox304

Giá bán : 33.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M4 inox304

Giá bán : 42.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304

Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M3 inox304

Giá bán : 30.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất