Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Đai ốc răng - Đai ốc chữ k

đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304
1 : 75.000đ
1 : 75.000đ

đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304 Đai ốc răng, đai ốc chữ K inox201

0003228

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-20c

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304 Đai ốc răng, đai ốc chữ K inox304

0003223

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-20c

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .
đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304 Đai ốc răng, đai ốc chữ K thép mạ

0003232

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20-60c

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .