Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Lục giác chìm đầu tròn dẹt

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đầu tròn dẹt, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M10 Bu lông lục giác chìm đầu tròn dẹt Inox304

0040095

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 2-3con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M3 Bu lông lục giác chìm đầu tròn dẹt Inox304

0040001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 20-30con

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. .
đầu tròn dẹt, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M4 Bu lông lục giác chìm đầu tròn dẹt Inox304

0040012

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 20-50con

1 : 71,000đ
1 : 71,000đ

. .
đầu tròn dẹt, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M5 Bu lông lục giác chìm đầu tròn dẹt Inox304

0040028

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 10-20con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
đầu tròn dẹt, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M6 Bu lông lục giác chìm đầu tròn dẹt Inox304

0040046

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 3-20con

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
đầu tròn dẹt, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M8 Bu lông lục giác chìm đầu tròn dẹt Inox304

0040071

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 2-10con

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .