Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít nhọn ren thô đầu trụ lỗ lục giác chìm

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400100

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400109

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400115

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400125

Mua hàng từ 1 túi 25-50con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400135

Mua hàng từ 1 túi 10-25con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400145

Mua hàng từ 1 túi 10-20con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .