Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

BU LÔNG INOX 304

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M10 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020137

Mua hàng từ 1 túi từ 2-10 con

1 : 85,000đ
1 : 85,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M12 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020161

Mua hàng từ 1con

1 : 37,000đ
1 : 37,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M2 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020001

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 85,000đ
1 : 85,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M2.5 Bu lông lục giác chìm đầu cầu đầu nấm Inox304

0020013

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 74,000đ
1 : 74,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M3 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020026

Mua hàng từ 1 túi từ 20-100con

1 : 87,000đ
1 : 87,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M4 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020047

Mua hàng từ 1 túi từ 10-60 con

1 : 52,000đ
1 : 52,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M5 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020068

Mua hàng từ 1 túi từ 10-50 con

1 : 62,000đ
1 : 62,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M6 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020093

Mua hàng từ 1 túi từ 10-30 con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M8 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020116

Mua hàng từ 1 túi từ 5-20 con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M10 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030125

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 2-6con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M12 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030144

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 2con

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M2 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 50-150con

1 : 100,000đ
1 : 100,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M2.5 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030014

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 100-150con

1 : 91,000đ
1 : 91,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M3 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030026

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 30-100con

1 : 70,000đ
1 : 70,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M4 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030042

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 20-100con

1 : 91,000đ
1 : 91,000đ

. . .