Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít nhọn đầu dù liền long đền

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít nhọn đầu dù liền long đền M1.7 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400001

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400006

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400012

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.6 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400017

Mua hàng từ 1 túi 60-100con

1 : 90,000đ
1 : 90,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400024

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M4 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400032

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền INOX 304

0400151

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 110,000đ
1 : 110,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M5 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400042

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền INOX 304

0400161

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 156,000đ
1 : 156,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền INOX 304

0400170

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 300,000đ
1 : 300,000đ

. .