Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

VÍT TRÍ INOX 304

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M1.6 Inox 304

0001089

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20c

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M10 Inox 304

0001197

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-50c

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M10 Inox 304

0001213

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-20c

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M14 Inox 304

0001226

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10c

1 : 114,000đ
1 : 114,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M2 Inox 304

0001097

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50c

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M2.5 Inox 304

0001107

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-80c

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M3 Inox 304

0001117

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20-200c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M4 Inox 304

0001130

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-200c

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M5 Inox 304

0001145

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-200c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M6 Inox 304

0001162

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-100c

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304 Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M8 Inox 304

0001181

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-50c

1 : 84,000đ
1 : 84,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M10 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-10c

1 : 54,000đ
1 : 54,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M12 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001058

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 1-5c

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M2 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20c

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M2.5 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001009

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .