Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít nhọn đầu bằng lỗ lục giác chìm

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400048

Mua hàng từ 1 túi 20-40con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400056

Mua hàng từ 1 túi 10-20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400065

Mua hàng từ 1 túi 5-10con

1 : 21,000đ
1 : 21,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400071

Mua hàng từ 1 túi 5-6con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .