Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít trí đầu nhọn lỗ lục giác chìm

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M10 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-10c

1 : 54,000đ
1 : 54,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M12 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001058

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 1-5c

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M2 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20c

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M3 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-100c

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M5 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001035

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 5-100c

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M6 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001047

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 4-100c

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304 Vít trí M8 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

0001058

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 2-40c

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .