Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít tự khoan đầu tròn

vít tự khoan đầu tròn inox 304
1 : 72.000đ
1 : 72.000đ

vít tự khoan đầu tròn inox 304
1 : 72.000đ
1 : 72.000đ

vít tự khoan đầu tròn inox 304
1 : 87.000đ
1 : 87.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít tự khoan đầu tròn inox 304 Vít tự khoan đầu tròn M3.5 inox 410

0002044

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít tự khoan đầu tròn inox 304 Vít tự khoan đầu tròn M4.2 inox 410

0002044

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít tự khoan đầu tròn inox 304 Vít tự khoan đầu tròn M4.8 inox 410

0002054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 87,000đ
1 : 87,000đ

. .