Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Lục giác chìm đầu trụ ren lửng

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M10 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080042

Mua hàng từ 1con

1 : 24,000đ
1 : 24,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng inox 304 M12 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080058

Mua hàng từ 1con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M4 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 2-10con

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M5 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080007

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 10con

1 : 49,000đ
1 : 49,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M6 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080012

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 2-5con

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M8 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080027

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 1-2con

1 : 29,000đ
1 : 29,000đ

. .