Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Bộ đai ốc kết hợp vít bake đầu lục giác

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M10 inox304

0005067

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 12c

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M3 inox304

0005001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20c

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M4 inox304

0005007

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-20c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M5 inox304

0005025

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10c

1 : 33,000đ
1 : 33,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M6 inox304

0005040

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10c

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M8 inox 304

0005054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-4c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .