Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

LONG ĐEN VÒNG ĐỆM INOX 304

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 51.000đ
1 : 51.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 78.000đ
1 : 78.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

long đen vòng đệm vênh inox 304
1 : 36.000đ
1 : 36.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M1.6/M1.7/M2/M2.5

0004001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100-200c

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M10

0004147

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-50c

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M12

0004171

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-50c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M14-M45

0004189

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-20c

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M3/M3.5

0004013

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M4

0004036

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M5

0004054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-100c

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M6

0004087

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M8

0004119

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-50c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
long đen vòng đệm vênh inox 304 Long đen vòng đệm vênh Inox 304 M2-M42

0004217

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-100c

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .