Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

VÍT TỰ KHOAN

vít tự khoan đầu bằng inox 304
1 : 100.000đ
1 : 100.000đ

vít tự khoan đầu bằng inox 304
1 : 100.000đ
1 : 100.000đ

vít tự khoan đầu bằng inox 304
1 : 130.000đ
1 : 130.000đ

vít tự khoan đầu dù inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít tự khoan đầu dù inox 304
1 : 87.000đ
1 : 87.000đ

vít tự khoan đầu tròn inox 304
1 : 72.000đ
1 : 72.000đ

vít tự khoan đầu tròn inox 304
1 : 72.000đ
1 : 72.000đ

vít tự khoan đầu tròn inox 304
1 : 87.000đ
1 : 87.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M4.2 inox 410

0002064

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M4.8 inox 410

0002071

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 90,000đ
1 : 90,000đ

. .
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M5.5 inox 410

0002079

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 128,000đ
1 : 128,000đ

. .
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M6.3 inox 410

0002091

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 113,000đ
1 : 113,000đ

. .
vít tự khoan đầu bằng inox 304 Vít tự khoan đầu bằng M3.5 inox 410

0002001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 200c

1 : 100,000đ
1 : 100,000đ

. .
vít tự khoan đầu bằng inox 304 Vít tự khoan đầu bằng M4.2 inox 410

0002005

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100-200c

1 : 100,000đ
1 : 100,000đ

. .
vít tự khoan đầu bằng inox 304 Vít tự khoan đầu bằng M4.8 inox 410

0002014

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-200c

1 : 130,000đ
1 : 130,000đ

. .
vít tự khoan đầu dù inox 304 Vít tự khoan đầu dù M4.2 inox 410

0002024

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít tự khoan đầu dù inox 304 Vít tự khoan đầu dù M4.8 inox 410

0002024

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 87,000đ
1 : 87,000đ

. .
vít tự khoan đầu tròn inox 304 Vít tự khoan đầu tròn M3.5 inox 410

0002044

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít tự khoan đầu tròn inox 304 Vít tự khoan đầu tròn M4.2 inox 410

0002044

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít tự khoan đầu tròn inox 304 Vít tự khoan đầu tròn M4.8 inox 410

0002054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 87,000đ
1 : 87,000đ

. .