Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Trung Quốc

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M10 inox304

0005067

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 12c

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M3 inox304

0005001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 20c

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M4 inox304

0005007

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-20c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M5 inox304

0005025

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10c

1 : 33,000đ
1 : 33,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M6 inox304

0005040

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10c

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít bake lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít Bake lục giác M8 inox 304

0005054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-4c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M10 inox 304

0005114

Mua hàng từ 1 con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M12 inox 304

0005121

Mua hàng từ 1 con

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M4 inox 304

0005074

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10c

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M5 inox 304

0005085

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10c

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M6 inox 304

0005093

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-5c

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M8 inox 304

0005104

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 3c

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M10 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020137

Mua hàng từ 1 túi từ 2-10 con

1 : 85,000đ
1 : 85,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M12 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020161

Mua hàng từ 1con

1 : 37,000đ
1 : 37,000đ

. . .
DIN3780, đầu dù đầu nấm,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7380 – M2 Bu lông lục giác chìm đầu dù đầu nấm Inox304

0020001

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 85,000đ
1 : 85,000đ

. . .