Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Lục giác chìm đầu dẹt mỏng

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đầu tròn dẹt mỏng , lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M2 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

0050001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 100-150con

1 : 65,000đ
1 : 65,000đ

. .
đầu tròn dẹt mỏng , lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M2.5 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

0050010

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 100-150con

1 : 65,000đ
1 : 65,000đ

. .
đầu tròn dẹt mỏng , lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M3 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

0050023

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 100con

1 : 65,000đ
1 : 65,000đ

. .
đầu tròn dẹt mỏng , lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M4 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

0050039

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 20-100con

1 : 65,000đ
1 : 65,000đ

. .
đầu tròn dẹt mỏng , lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M5 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

0050056

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 20-50con

1 : 81,000đ
1 : 81,000đ

. .
đầu tròn dẹt mỏng , lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M6 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

0050072

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 10-50con

1 : 65,000đ
1 : 65,000đ

. .
đầu tròn dẹt mỏng , lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M8 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

0050090

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 5-20con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .