Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

M2 Bu lông lục giác chìm đầu dẹt mỏng Inox304

Mã sản phẩm: 0050001

Vật liệu: .

Tài liệu kỹ thuật: Bu lông inox 304 - lục giác chìm đầu dẹt mỏng

Xuất xứ: .

Mô tả:

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 100-150con

Giá: 65.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Số lượng:

Bán tối thiểu 1 sp

Thành tiền : đ
1 :65.000 đ
1 :65.000 đ

Liên hệ

Hotline: 098.471.9683

Zalo: 098.471.9683

Facebook:

Mua Bu lông liên quan

Bu lông hai đâì ren inox 304

M24 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 49.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M22 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 46.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M20 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 76.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M18 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 64.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M16 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 60.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M14 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 45.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M12 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 70.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M10 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 42.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M8 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 71.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M6 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 81.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M5 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 54.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M4 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 53.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông hai đâì ren inox 304

M3 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

Giá bán : 52.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng inox 304

M12 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

Giá bán : 30.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304

M10 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

Giá bán : 24.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất