Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít bake đầu bằng ren thô

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 78.000đ
1 : 78.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 81.000đ
1 : 81.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 84.000đ
1 : 84.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500234

Mua hàng từ 1 túi 300con

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500239

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500243

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.7 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500248

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500254

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M2.6 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500259

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 81,000đ
1 : 81,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M3 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500263

Mua hàng từ 1 túi 100-250con

1 : 84,000đ
1 : 84,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500269

Mua hàng từ 1 túi 60con

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .