Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

M3 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Mã sản phẩm: 0500263

Vật liệu: .

Tài liệu kỹ thuật: vít bake đầu bằng ren thô

Xuất xứ: .

Mô tả:

Mua hàng từ 1 túi 100-250con

Giá: 84.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Số lượng:

Bán tối thiểu 1 sp

Thành tiền : đ
1 :84.000 đ
1 :84.000 đ

Liên hệ

Hotline: 098.471.9683

Zalo: 098.471.9683

Facebook:

Mua Bu lông liên quan

vít bake đầu dù ren mịn inox 304

M8 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

Giá bán : 51.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu dù ren mịn inox 304

M6 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

Giá bán : 48.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu dù ren mịn inox 304

M5 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

Giá bán : 33.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu dù ren mịn inox 304

M4 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

Giá bán : 39.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu dù ren mịn inox 304

M3 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

Giá bán : 39.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu dù ren mịn inox 304

M2.5 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

Giá bán : 51.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu dù ren mịn inox 304

M2 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

Giá bán : 39.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren thô inox 304

M4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Giá bán : 69.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren thô inox 304

M2.6 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Giá bán : 81.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren thô inox 304

M2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Giá bán : 60.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren thô inox 304

M1.7 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Giá bán : 63.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren thô inox 304

M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Giá bán : 63.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren thô inox 304

M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Giá bán : 63.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren thô inox 304

M1 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

Giá bán : 78.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304

M10 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

Giá bán : 39.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất