Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

vít gỗ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100con

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500001

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500234

Mua hàng từ 1 túi 300con

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.2 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100004

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300009

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500009

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500239

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.4 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100004

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.4 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 34,000đ
1 : 34,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500016

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500243

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.6 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500025

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.7 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100004

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 38,000đ
1 : 38,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.7 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300030

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .