Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Bu lông lục giác ngoài ren lửng

Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304
1 : 32.000đ
1 : 32.000đ

Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304
1 : 50.000đ
1 : 50.000đ

Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304
1 : 30.000đ
1 : 30.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304 M10 Bu lông lục giác ngoài ren lửng Inox 304

0070042

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 1con

1 : 32,000đ
1 : 32,000đ

. .
Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304 M12 Bu lông lục giác ngoài ren lửng Inox 304

0070066

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 1con

1 : 50,000đ
1 : 50,000đ

. .
Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304 M6 Bu lông lục giác ngoài ren lửng Inox 304

0070001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 2-5con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
Bu lông lục giác ngoài ren lửng inox 304 M8 Bu lông lục giác ngoài ren lửng Inox 304

0070020

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 1-2con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .