Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M4.2 inox 410

0002064

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M4.8 inox 410

0002071

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 90,000đ
1 : 90,000đ

. .
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M5.5 inox 410

0002079

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 128,000đ
1 : 128,000đ

. .
vít bắn tôn vít tự khoan đầu lục giác inox 410 Vít bắn tôn, vít tự khoan đầu lục giác M6.3 inox 410

0002091

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 113,000đ
1 : 113,000đ

. .