Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Đai ốc khoá

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 44.000đ
1 : 44.000đ

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 36.000đ
1 : 36.000đ

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 40.000đ
1 : 40.000đ

đai ốc - ê cu khoá liền long đền inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 201

0003063

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-50c

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 304

0003035

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 316

0003052

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-20c

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá liền long đền inox 304 Đai ốc khoá liền long đền inox 304

0003217

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-15c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .