Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít nhọn đầu dù 4 cạnh

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3.5 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200012

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 53,000đ
1 : 53,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M6 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-20c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .