Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Lục giác chìm đầu bằng - DIN7991

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M10 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030125

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 2-6con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M12 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030144

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 2con

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M2 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 50-150con

1 : 100,000đ
1 : 100,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M2.5 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030014

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 100-150con

1 : 91,000đ
1 : 91,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M3 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030026

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 30-100con

1 : 70,000đ
1 : 70,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M4 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030042

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 20-100con

1 : 91,000đ
1 : 91,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M5 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030050

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 10-50con

1 : 58,000đ
1 : 58,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M6 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030082

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 10-30con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. . .
DIN7991, đầu bằng,, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN7991 – M8 Bu lông lục giác chìm đầu bằng Inox304

0030105

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 5-10con

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. . .