Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Bộ đai ốc kết hợp vít đầu lục giác

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M10 inox 304

0005114

Mua hàng từ 1 con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M12 inox 304

0005121

Mua hàng từ 1 con

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M4 inox 304

0005074

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10c

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M5 inox 304

0005085

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10c

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M6 inox 304

0005093

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-5c

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác inox 304 Bộ đai ốc vòng đệm kết hợp vít lục giác M8 inox 304

0005104

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 3c

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .