Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Đai ốc mũ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 42.000đ
1 : 42.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 75.000đ
1 : 75.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 201

0003082

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-40c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 304

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 316

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-30c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M3/M4 inox 304

0003292

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M5 inox 304

0003292

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M6/M8 inox 304

0003328

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10con

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .