Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Lục giác chìm đầu trụ - DIN912

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M1.4 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox 304

0010146

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 50 chiếc/1 túi.

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M1.6 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010146

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 50 chiếc/1 túi.

1 : 52,000đ
1 : 52,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M10 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010234

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 2-5 chiếc/1 túi.

1 : 59,000đ
1 : 59,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M12 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010252

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 1-5 chiếc/1 túi.

1 : 77,000đ
1 : 77,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M14 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010271

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 1-2 chiếc/1 túi.

1 : 73,000đ
1 : 73,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M16 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010290

Mua hàng từ 1 chiếc

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M18 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010309

Mua hàng từ 1 chiếc

1 : 115,000đ
1 : 115,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M2 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010023

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 20-50 chiếc/1 túi.

1 : 80,000đ
1 : 80,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M2.5 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010023

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 20-100 chiếc/1 túi.

1 : 99,000đ
1 : 99,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M20 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010321

Mua hàng từ 1 chiếc

1 : 94,000đ
1 : 94,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M3 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010023

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 5-100 chiếc/1 túi.

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M4 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010023

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 5-100 chiếc/1 túi.

1 : 56,000đ
1 : 56,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M5 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010023

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 1-50 chiếc/1 túi.

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M6 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010181

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 5-20 chiếc/1 túi.

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. . .
DIN912, đầu trụ khắc, lục giác chìm, inox, ren mịn, bu long, ốc vít DIN912 – M8 Bu lông lục giác chìm đầu trụ khắc Inox304

0010207

Mua hàng từ 1 túi.

Số lượng : 5-20 chiếc/1 túi.

1 : 65,000đ
1 : 65,000đ

. . .