Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Long đen vòng đệm vênh

long đen vòng đệm vênh inox 304
1 : 36.000đ
1 : 36.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
long đen vòng đệm vênh inox 304 Long đen vòng đệm vênh Inox 304 M2-M42

0004217

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-100c

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .