Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít tự khoan đầu bằng

vít tự khoan đầu bằng inox 304
1 : 100.000đ
1 : 100.000đ

vít tự khoan đầu bằng inox 304
1 : 100.000đ
1 : 100.000đ

vít tự khoan đầu bằng inox 304
1 : 130.000đ
1 : 130.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít tự khoan đầu bằng inox 304 Vít tự khoan đầu bằng M3.5 inox 410

0002001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 200c

1 : 100,000đ
1 : 100,000đ

. .
vít tự khoan đầu bằng inox 304 Vít tự khoan đầu bằng M4.2 inox 410

0002005

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100-200c

1 : 100,000đ
1 : 100,000đ

. .
vít tự khoan đầu bằng inox 304 Vít tự khoan đầu bằng M4.8 inox 410

0002014

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-200c

1 : 130,000đ
1 : 130,000đ

. .