Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

ĐAI ỐC INOX

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 44.000đ
1 : 44.000đ

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 36.000đ
1 : 36.000đ

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 40.000đ
1 : 40.000đ

đai ốc - ê cu lục giác inox 304
1 : 27.000đ
1 : 27.000đ

đai ốc - ê cu lục giác mỏng inox 304
1 : 27.000đ
1 : 27.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 42.000đ
1 : 42.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

đai ốc - ê cu khoá liền long đền inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

đai ốc - ê cu liền long đền inox 304
1 : 72.000đ
1 : 72.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 75.000đ
1 : 75.000đ

đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 201

0003063

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-50c

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 304

0003035

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 316

0003052

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-20c

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
đai ốc - ê cu lục giác inox 304 Đai ốc – ê cu lục giác inox 304

0003001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-100c

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
đai ốc - ê cu lục giác mỏng inox 304 Đai ốc – ê cu lục giác mỏng inox 304

0003025

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-100c

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 201

0003082

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-40c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 304

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 316

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-30c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá liền long đền inox 304 Đai ốc khoá liền long đền inox 304

0003217

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-15c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
đai ốc - ê cu liền long đền inox 304 Đai ốc liền long đền inox 304

0003094

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M3/M4 inox 304

0003292

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M5 inox 304

0003292

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M6/M8 inox 304

0003328

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10con

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304 Đai ốc nối ren hình trụ M10/M12/M14/M16/M20 inox 304

0003175

Mua hàng từ 1 con

1 : 25,000đ
1 : 25,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304 Đai ốc nối ren hình trụ M3/M4/M5 inox 304

0003120

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-4con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .