Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít trí M5 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

Mã sản phẩm: 0001035

Vật liệu: .

Tài liệu kỹ thuật: vít trí lục giác chìm đầu nhọn

Xuất xứ: .

Mô tả:

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 5-100c

Giá: 51.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Số lượng:

Bán tối thiểu 1 sp

Thành tiền : đ
1 :51.000 đ
1 :51.000 đ

Liên hệ

Hotline: 098.471.9683

Zalo: 098.471.9683

Facebook:

Mua Bu lông liên quan

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M14 Inox 304

Giá bán : 114.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M10 Inox 304

Giá bán : 75.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M10 Inox 304

Giá bán : 57.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M8 Inox 304

Giá bán : 84.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M6 Inox 304

Giá bán : 72.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M5 Inox 304

Giá bán : 69.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M4 Inox 304

Giá bán : 57.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M3 Inox 304

Giá bán : 69.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M2.5 Inox 304

Giá bán : 66.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M2 Inox 304

Giá bán : 63.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu inox 304

Vít trí lục giác chìm đầu lõm cầu M1.6 Inox 304

Giá bán : 66.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304

Vít trí M12 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

Giá bán : 60.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304

Vít trí M10 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

Giá bán : 54.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304

Vít trí M8 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

Giá bán : 60.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

vít trí lục giác chìm đầu nhọn inox 304

Vít trí M6 đầu nhọn lỗ lục giác chìm Inox 304

Giá bán : 60.000Số lượng lớn vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất